metody nauczania | kursy i dla kogo | dla firm i instytucji

Kursy i dla kogo

W naszej ofercie znajdziecie Państwo kursy dla wszystkich grup wiekowych na wszystkich poziomach językowych. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach   4 – 8 osób.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu stacjonarnie lub online, po jednej lub dwie godziny lekcyjne. Kurs trwa 30 tygodni.

Cena za kurs bez względu na wielkość grupy to 31,00 zł za godzinę lekcyjną płatne w dogodnych ratach. Cena za kolejne dziecko w rodzinie to 29,00 zł.

Zapisy odbywają się w siedzibie naszej firmy, ul. l Brygady 73 w Nowym Sączu.

 

Przyporządkowanie do odpowiedniej grupy odbywa się po teście i rozmowie z lektorem.

 

Zajęcia prowadzone są dla:

– starszych przedszkolaków,
– dzieci (szkoła podstawowa),
– młodzieży ze szkół średnich,
– dorosłych,
– zajęcia indywidualne.

Poziomy zaawansowania

Skala wg standardów Rady Europy (CEFR)

Opis umiejętności językowych
po ukończeniu poszczególnych poziomów

Cambridge University ESOL Examinations

A1

Breakthrough

Początkujący użytkownik języka

Rozumiesz proste, wolno i wyraźnie wymawiane zdania i polecenia. Potrafisz zrobić zakupy, zrozumieć proste informacje na znakach, szyldach, plakatach lub pocztówkach. Potrafisz użyć prostych, potocznych zwrotów w rozmowach na temat rodziny, pracy, codziennych czynności oraz napisać kilka prostych zdań o sobie.

 

A2

Waystage

Początkujący użytkownik języka

Potrafisz używać prostych struktur, aby porozumiewać się w codziennych sytuacjach życiowych, rozmawiać o sobie i o swoim otoczeniu, swojej rodzinie, pracy, potrzebach, zainteresowaniach i planach na przyszłość. Rozumiesz informacje wypowiadane wolno i wyraźnie, potrafisz napisać prosty list i wypełnić prosty kwestionariusz.

Potrafisz coraz lepiej porozumiewać się w codziennych sytuacjach życiowych, zadawać pytania o plany i zainteresowania innych, zapraszać i uzgadniać miejsce spotkań. Rozumiesz główną treść wiadomości telewizyjnych, skrótów informacji prasowych. Potrafisz opisać i zrelacjonować proste wydarzenia.

KET

Key English Test

B1

Threshhold

Niezależny użytkownik języka

Potrafisz zrozumieć ogólny temat prowadzonej w Twojej obecności dyskusji w standardowej odmianie języka, wychwycić główne informacje w programach telewizyjnych i radiowych, najważniejsze informacje w serwisach radiowych. Potrafisz zrozumieć krótkie teksty i listy. Potrafisz w prosty sposób wyrażać swoje uczucia i podawać powody swoich działań.

 

Potrafisz opowiedzieć o swoich doświadczeniach, opisać swoje uczucia i reakcje, posługując się coraz bardziej złożonymi strukturami. Potrafisz zrozumieć proste informacje techniczne, instrukcje obsługi, odnajdywać istotne fakty i informacje w prostych tekstach i krótkich opowiadaniach.

Potrafisz przedstawić swoje poglądy i opinie, opowiedzieć fabułę książki czy filmu, oraz streścić przeczytany tekst. Potrafisz zrozumieć treść felietonów lub wywiadów, domyślając się z kontekstu znaczeń nieznanych Ci wyrazów. Potrafisz opisać swoje zainteresowania, wyrazić swoje poglądy i opinie. Masz również możliwość przygotowania się do egzaminu PET.

PET

Preliminary English

Test

B2

Vantage

Niezależny użytkownik języka

Potrafisz wypowiadać się w dość równym tempie, poprawiać swoje przejęzyczenia oraz podać wiele konkretnych informacji dotyczących tematów bliskich Twoim zainteresowaniom. Rozumiesz większość programów dokumentalnych i reportaży, potrafisz śledzić wykład dotyczący Twojej specjalności, umiesz napisać krótkie streszczenie filmu lub książki.

 

Potrafisz rozwinąć dyskusję i jasno wypowiedzieć się na wiele tematów związanych z Twoimi zainteresowaniami i pracą, rzetelnie przekazać szczegółowe informacje i wyjaśnić swoje poglądy. Potrafisz czytać recenzje z filmów, przedstawień teatralnych, koncertów i książek. Potrafisz szybko znaleźć odpowiednie wyjaśnienia w instrukcji obsługi w celu rozwiązania konkretnego problemu.

Potrafisz zrozumieć każdą rozmowę w standardowej odmianie języka, listy dotyczące Twojej zawodowej specjalizacji oraz specjalistyczne artykuły spoza Twojej dziedziny. Potrafisz wyrażać własne opinie i podawać uzasadnione argumenty.

Potrafisz zrozumieć główne tezy wypowiedzi złożonych pod względem treści i lingwistycznym, na konkretne i abstrakcyjne tematy. Potrafisz przeprowadzić przygotowany uprzednio wywiad, rozwijając interesujące wypowiedzi oraz zrozumieć artykuły omawiające współczesne problemy.

lub

Na tym poziomie masz również możliwość przygotowania się do egzaminu FCE, ćwicząc techniki zdawania testów pisemnych i egzaminów ustnych.

FCE

First

Certificate

in English

C 1

Effective Operational

Proficiency

Swobodny użytkownik języka

 

Potrafisz płynnie stosować wiele właściwych wyrażeń, aby zabrać głos w dyskusji, czy też nawiązać do wypowiedzi innych osób. Potrafisz brać udział w ożywionych rozmowach prowadzonych przez rodzimych użytkowników języka. Rozumiesz dłuższe i skomplikowane wypowiedzi, potrafisz czytać wszelką korespondencję oraz informacje techniczne, czasami tylko korzystając ze słownika.

 

Potrafisz zrozumieć skomplikowane dłuższe teksty, takie jak opracowania, analizy, komentarze oraz ustnie je streścić.

Potrafisz zrozumieć rozmowy, wykłady i opracowania dotyczące dziedzin swoich akademickich lub zawodowych zainteresowań oraz wyławiać informacje z bardzo specjalistycznych tekstów. Potrafisz swobodnie czytać współczesne teksty literackie.

Potrafisz zrozumieć szeroki zakres wyrażeń idiomatycznych i kolokwialnych, zauważając zmiany rejestru i stylu wypowiedzi. Potrafisz bez większego trudu zrozumieć filmy, nawet jeżeli zawierają wyrażenia slangowe i idiomatyczne. Potrafisz jasno i precyzyjnie wyrażać swoje myśli i opinie.

Lub

Na tym poziomie masz również możliwość przygotowania się do egzaminu CAE, ćwicząc techniki zdawania testów pisemnych i egzaminów ustnych.

CAE

Certificate

in Advanced

English

C 2

Mastery

Swobodny użytkownik języka

Potrafisz wypowiadać się naturalnie i bez wysiłku, czasami tylko robiąc przerwę, aby precyzyjnie dobrać słowa. Umiesz wyrażać się ironicznie, dwuznacznie i humorystycznie. Potrafisz pisać dobrze zbudowane opracowania i artykuły oraz recenzje z referatu czy projektu.

 

Potrafisz bez wysiłku uczestniczyć w rozmowach i dyskusjach prowadzonych z rodzimymi użytkownikami języka, konsekwentnie przestrzegając reguł gramatycznych, nawet w złożonych wypowiedziach. Potrafisz zrozumieć klasyczne i współczesne teksty literackie różnych gatunków.

Dobrze znasz wyrażenia idiomatyczne i potoczne oraz rozumiesz ich ukryte i skojarzone znaczenia.

Na tym poziomie przygotujesz się do egzaminu CPE, ćwicząc techniki zdawania testów i egzaminów ustnych.

CPE

Certificate
of Proficiency in English