metody nauczania | kursy i dla kogo | dla firm i instytucji

Metody nauczania

Bazując na doświadczeniu wielu polskich oraz zagranicznych ośrodków nauki języka angielskiego proponujemy Państwu kursy językowe oparte o najlepsze materiały oraz podręczniki Oxford University Press. Ich zróżnicowanie pozwala na efektywne pogłębianie zdolności komunikatywnych osób uczących się na wszystkich poziomach językowych.

Pragniemy stwarzać warunki, w których słuchacze uwierzą, że angielski nie jest trudny, ale wymaga skupienia, eksperymentowania i wyciągania wniosków.

Dodatkowym atutem jest nauczanie przez tworzenie kontekstu jednoznacznie ilustrującego prezentowane słownictwo oraz struktury językowe, a następnie organizowanie zadań umożliwiających komunikację oraz działanie. Wysoki poziom osiągamy dzięki pracy w małych grupach 4 – 8 osobowych, powtarzaniu materiału, zabawie i indywidualnym podejściu do słuchaczy.

Dla osób dorosłych proponujemy zajęcia ukierunkowane na ich zainteresowania i potrzeby. Możliwie szybkie opanowanie zagadnień osiągamy przez wykorzystywanie w nauczaniu sytuacji, historyjek i sugestywnych tematów, które ułatwiają studentom zapamiętywanie oraz transfer języka potrzebnego do dalszej personalizacji, czyli wyrażania informacji o sobie.

 

Poziomy efektów nauczania języka angielskiego wg standardów Unii Europejskiej (CEFR).

Poziom nauczaniaNazwa poziomuEfekty nauczania
Podstawowy A1 Uczniowie rozumieją podstawowe instrukcje i są w stanie uczestniczyć w prostych, codziennych rozmowach.
Pre-intermediate A2 Uczniowie potrafią przedstawić swoje opinie na proste, znane z życia codziennego tematy.
Intermediate B1 Potrafią z łatwością rozmawiać na różne znane im tematy, wymieniać opinie o np. wydarzeniach politycznych i kulturalnych, a nawet dyskutować na abstrakcyjne tematy. Rozumieją także informacje publiczne i polecenia.
Upper-intermediate Upper-intermediate Business English, FCE, IELTS, Lower Advanced non-exam B2 Potrafią płynnie rozmawiać na dobrze znane tematy oraz uczestniczyć w dyskusjach i debatach o zróżnicowanej tematyce.
CAE Advanced Business English Higher Advanced non-exam, Legal English, ICFE Higher Advanced English C1 Uczestniczą z dużą swobodą w spotkaniach, płynnie wyrażają swoje opinie związane z ich środowiskiem pracy i codziennego otoczenia, aktywnie uczestniczą w różnego typu konwersacjach oraz potrafią używać abstrakcyjne zwroty i wyrażenia.
CPE C2 Swobodnie potrafią rozmawiać na zarówno skomplikowane i poważne tematy, jak i abstrakcyjne, stosując bez problemu zawodowe zwroty i abstrakcyjne wyrażenia. Rozumieją i stosują niuanse językowe i kolokwializmy, potrafią negocjować, brać udział w naradach oraz dyskutować.